February 29, 2024

mengapa pembukaan uud 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh uud 1945.?