February 24, 2024

kromosom x pada manusia terdapat di sel (1) kulit (2) ovum (3) tulang (4) eritrosit